Informace od zdravotní sestry

HLAVNÍ STRÁNKA

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  
Téma

LÉK TONARSSA

Doporučení pro lék Tonarssa

Doba použitelnosti léku Tonarssa je 2 roky. Lék uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné teplotní omezení pro uchovávání.

Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: tonarssa

V poslední době při užívání tohoto léku ráno 8/5 večer 4/5 po jedné tabletě mám ráno při vstávání lehkou motolici- a přes den při ohýbání také. Je to způsobeno tonarssou?

Zdroj: diskuze Tonarssa
Počet odpovědí: 0

Seznam pomocných látek v léku Tonarssa

 • Hydrogenuhličitan sodný,
 • Mikrokrystalická celulosa (E460),
 • Předbobtnalý kukuřičný škrob,
 • Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
 • Koloidní bezvodý oxid křemičitý,
 • Magnesium-stearát (E572).

Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: Re: proč se nedovaží lek undestor???????????????????,

Potřebuji lék mám rakovinu

Zdroj: diskuze Proč se nedovaží lek undestor???????????????????,
Počet odpovědí: 2

Tonarssa a účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky přípravku Tonarssa na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel nebo obsluhování stroje by se měl vzít v úvahu občasný výskyt závratě nebo únavy.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: přírodní lék na léčbu ledvin

Existuje nějaký zaručeně přírodní lék na zlepšení funkce
Jater?

Zdroj: diskuze Přírodní lék na léčbu ledvin
Počet odpovědí: 1

Tonarssa a druh obalu a velikost balení

Blistr (OPA/ALU/PVC-ALU): 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 nebo 100 tablet v jedné krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: furon lék na odvodnění .

lek furon 40mq uživám ráno.Mam užívat po jídle nebo před jídlem?

Zdroj: diskuze Furon lék na odvodnění .
Počet odpovědí: 3

Tonarssa složení

 • Tonarssa 4 mg/5 mg jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg (ekvivalent perindoprilum 3,34 mg) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).
 • Tonarssa 4 mg/10 mg jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg (ekvivalent perindoprilum 3,34 mg) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).
 • Tonarssa 8 mg/5 mg jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg (ekvivalent perindoprilum 6,68 mg) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).
 • Tonarssa 8 mg/10 mg jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg (ekvivalent perindoprilum 6,68 mg) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: léky na tlak plně hrazené pojišťovnou

Dobrý den.
Užívám lék na vysoký tlak Prenewel tablety 8mg/2,5mg a tento lék je z doplatkem.Potřebuji vědět, který lék je nyní dostupný bez žádného doplatku.
Děkuji
Zdeněk Chromeček

Zdroj: diskuze Léky na tlak plně hrazené pojišťovnou
Počet odpovědí: 1

Výrobce léku Tonarrsa

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko.

Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: lék prenessa

Dobrý den,prosím o radu,zda je možné k léku Prenessa užívat současně lék Furon.Děkuji za odpověď.

Zdroj: diskuze Lék prenessa
Počet odpovědí: 0

Tonarssa a kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.

V souvislosti s perindoprilem

 • Hypersenzitivita na perindopril nebo na kterýkoli jiný inhibitor ACE.
 • Anamnéza angioedému souvisejícího s předchozí léčbou inhibitory ACE.
 • Dědičný nebo idiopatický angioedém.
 • Druhý a třetí trimestr těhotenství.

V souvislosti s amlodipinem

 • Závažná hypotenze,
 • Hypersenzitivita na amlodipin nebo na kterékoli jiné dihydropyridiny,
 • Šok včetně kardiogenního šoku,
 • Obstrukce výtokového traktu levé komory (například vysoký stupeň stenózy aorty),
 • Srdeční selhání po akutním infarktu myokardu (během prvních 28 dnů).

V souvislosti s přípravkem Tonarssa

Veškeré výše uvedené kontraindikace vztahující se ke každé jednotlivé složce platí rovněž pro pevnou kombinaci přípravku Tonarssa.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: dotaz

Dobrý den,
chci se zeptat na lék actapril. Je to lék na vysoký krevní tlak, ale tady ho nemůžu najít. Je vůbec v ČR v lékárnách k dostání? Je to lék na lékařský předpis a je velice účinný.
Děkuji za odpověď.
Anna Hulová

Zdroj: diskuze Dotaz
Počet odpovědí: 1

Tonarssa dávkování a způsob podání

Lék Tonarssa je určen pro perorální podání, tedy se polyká jako tableta ústy a zapíjí se vodou. Tonarssa se obvykle užívá jako jedna tableta denně, jako jednotlivá dávka, užívaná nejlépe ráno a před jídlem. Tato fixní kombinace dávek není vhodná pro zahajovací léčbu. Pokud se požaduje změna dávkování, lze dávku přípravku Tonarssa upravit nebo lze uvážit individuální titraci obou látek samostatně.

Dávkování pro pacienty s poškozenou funkcí ledvin a starší osoby

U starších osob a u pacientů se selháním ledvin je eliminace perindoprilátu snížená. Proto bude obvyklé lékařské sledování zahrnovat časté monitorování kreatininu a draslíku. Přípravek Tonarssa lze podávat u pacientů s clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není vhodný pro pacienty s clearance kreatininu < 60 ml/min. U těchto pacientů se doporučuje individuální titrace dávek jednotlivých složek. Změny koncentrací amlodipinu v krevní plazmě nekorelují se stupněm poškození ledvin.

Dávkováno pro pacienty s poškozenou funkcí jater

Dávkovací režim u pacientů s poškozenou funkcí jater nebyl zaveden. Proto je třeba přípravek Tonarssa podávat s opatrností.

Dávkování pro děti

Přípravek Tonarssa by neměl být podávaný dětem a dospívajícím, jelikož účinnost a tolerance perindoprilu a amlodipinu samotných či v kombinaci nebyla u dětí a dospívajících stanovena.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: léky na vysoký tlak bez žádného doplatku

Užívám lék Prenewel 8mg/2,5mg tablety a nyní je tento lék doplatek. Chtěl bych zjistit, který lék si mám nechat napsat, abych nedoplácel ani korunu.
Děkuji

Zdeněk Chromeček

Zdroj: diskuze Léky na vysoký tlak bez žádného doplatku
Počet odpovědí: 3

Jak vypadá lék Tonarssa

 • 4 mg/5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm se zkosenými hranami.
 • 4 mg/10 mg: Bílé až téměř bílé, podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
 • 8 mg/5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 9 mm se zkosenými hranami.
 • 8 mg/10 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: Re: Vaniqua

Lék Vaniqa může předepsat kterýkoliv lékař. Lék není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a tudíž nejsou ani žádné podmínky pro jeho předepisování. O předpis můžete požádat svého praktického lékaře i gynekologa.

Zdraví Cempírek!

Zdroj: diskuze Dotaz
Počet odpovědí: 2

Tonarssa a předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Perindopril

Ve studiích chronické perorální toxicity (potkani a opice) je cílovým orgánem ledvina s reverzibilním

poškozením. Ve studiích in vitro nebo in vivo nebyla pozorována žádná mutagenita. Studie reprodukční toxicity (potkani, myši, králíci a opice) nevykazovaly žádné známky embryotoxicity nebo teratogenity. Avšak u inhibitorů ACE jako skupiny se ukázalo, že vyvolávají nežádoucí účinky na pozdní vývoj plodu, což vede k úmrtí plodu a vrozeným vadám u hlodavců a králíků: byly pozorovány renální léze a zvýšení peri- a postnatální mortality. V dlouhodobých studiích u potkanů a myší nebyla pozorována žádná karcinogenita.

Amlodipin

Toxikologické studie u zvířat neukázaly žádná specifická rizika pro lidi z hlediska bezpečnostní farmakologie, genotoxicity, karcinogenity, fertility a toxicity po opakovaných dávkách. Studie reprodukční toxicity u potkanů ukázaly prodloužení trvání březosti a vzrůst perinatální a postnatální mortality.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Diskuze: lék eliquis

na jak dlouho mam vysadit lek pred trhanim zubu dekuji.

Zdroj: diskuze Lék eliquis
Počet odpovědí: 1

Tonarssa při těhotenství a kojení

Těhotenství:

V souvislosti s perindoprilem

Užívání inhibitorů ACE se nedoporučuje v prvním trimestru těhotenství. Užívání inhibitorů ACE je kontraindikováno ve druhém a třetím trimestru.

Epidemiologické údaje ohledně rizika teratogenity po expozici inhibitorům ACE v prvním trimestru těhotenství nejsou konzistentní, avšak malé zvýšení rizika nelze vyloučit. Pokud je pokračující léčba inhibitorem ACE nezbytná, měly by být pacientky plánující těhotenství převedeny na alternativní způsoby antihypertenzní léčby, které mají dobře ověřený bezpečnostní profil pro použití v těhotenství.

Když je těhotenství diagnostikováno, měla by být léčba inhibitory ACE ihned ukončená, a je-li to vhodné, měla by se zavést alternativní léčba.

Expozice léčbě inhibitorem ACE během druhého a třetího trimestru vyvolává u lidí fytotoxicitu (snížení renální funkce, oligohydramnion, retardaci osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalemii). Pokud by expozice inhibitoru ACE nastala od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly v těhotenství inhibitory ACE, by měly být pečlivě sledovány pro možnou hypotenzi.

V souvislosti s amlodipinem

Bezpečnost amlodipinu v humánním těhotenství nebyla zjišťována. Reprodukční studie u potkanů neukázaly žádnou toxicitu kromě opožděného data porodu a prodlouženého trvání porodu při dávkách 50x vyšších než jsou maximální doporučené humánní dávky. Použití v těhotenství se doporučuje pouze, pokud neexistuje žádná bezpečnější alternativa, a pokud onemocnění samotné přináší vyšší riziko pro matku a plod.

Kojení:

V souvislosti s perindoprilem

Protože nejsou k dispozici žádné informace ohledně užívání léčivého přípravku Tonarssa během kojení, Tonarssa se nedoporučuje a jsou vhodnější alternativní způsoby léčby s lépe ověřenými bezpečnostními profily během kojení, zejména při kojení novorozenců nebo nedonošených dětí.

V souvislosti s amlodipinem

Není známo, zda se amlodipin vylučuje do mateřského mléka. Rozhodnutí o tom, zda pokračovat/nepokračovat v kojení nebo pokračovat/nepokračovat v léčbě amlodipinem by mělo být založeno na úvaze prospěchu kojení pro dítě a prospěchu terapie amlodipinem pro matku.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Tonarssa a předávkování

U lidí nejsou žádné informace o předávkování přípravkem Tonarssa.

V souvislosti s amlodipinem

Symptomy

Dostupná data ukazují, že velké předávkování může způsobit nadměrnou periferní vazodilataci a případně reflexní tachykardii. Byly hlášeny význačné a pravděpodobně dlouhodobé případy systémové hypotenze až do šoku s fatálním následkem.

Léčba

Klinicky významná hypotenze následkem předávkování amlodipinem vyžaduje aktivní kardiovaskulární péči včetně častého monitorování srdeční a respirační funkce, vyvýšení dolních končetin a pozornosti zaměřené na objem cirkulující tekutiny a diurézu.

Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku může pomoci některý vazokonstrikční prostředek s podmínkou, že jeho použití není kontraindikováno. Intravenózní podání kalcium-glukonátu může být výhodné pro reverzi účinků blokády kalciových kanálů.

V některých případech může mít význam výplach žaludku. U zdravých dobrovolníků podání aktivního uhlí do 2 h po podání 10 mg amlodipinu snížilo absorpční rychlost amlodipinu.

Amlodipin nelze odstranit hemodialýzou.

Informace o předávkování perindoprilem u lidí jsou velmi omezená. Symptomy související s předávkováním inhibitory ACE mohou zahrnovat hypotenzi, cirkulační šok, elektrolytové poruchy, renální selhání, hypoventilaci, tachykardii, palpitace, bradykardii, závratě, úzkost a kašel.

Doporučenou léčbou předávkování je intravenózní infuze fyziologického roztoku. Pokud nastane hypotenze, měl by být pacient umístěn do šokové pozice. Je-li to možné, lze též uvážit léčbu infuzí angiotensinu II a/nebo intravenózní podání katecholaminů. Perindopril se může odstraňovat ze systémové cirkulace hemodialýzou. Terapie kardiostimulátorem je indikována při bradykardii rezistentní na léčbu. Je třeba nepřetržitě monitorovat vitální známky, sérové koncentrace elektrolytů a kreatininu.


Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Doplatek na Rosucard

Doplatek na veškeré dostupné formy v ČR je 0 Kč. Lék je pouze na lékařský předpis.

Zdroj: Lék Rosucard

Těhotenství a kojení

Přípravek nesmí být užíván během těhotenství a při kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Zdroj: Lék Muscoril

Je lepší Medrol nebo Prednison

Léky Prednison a Medrol se podávají systémově, a to buď jako tablety, nebo v injekční formě. Prednison (například lék Prednison) a metylprednisolon (například lék Medrol, Metypred, Methylprednisolon a Solu-Medrol).

Metylprednisolon je silnější než prednison a platí, že 4 miligramy metylprednisolonu se vyrovnají účinku 5 miligramů prednisonu.

Zdroj: Lék Medrol

Je lék Zenaro volně prodejný

Lék Zenaro může být předepsán, ale je k dispozici i na volný prodej. Lék se vyrábí ve formě tablet o síle 5 miligramů – Zenaro 5 mg.

Neužívejte přípravek Zenaro, jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, na cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Dále jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin a clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Zdroj: Lék Zenaro

Tonarssa a farmakokinetické vlastnosti

Rychlost a rozsah absorpce perindoprilu a amlodipinu obsažených v léčivém přípravku přípravku Tonarssa se signifikantně neliší od rychlosti a rozsahu absorpce perindoprilu a amlodipinu v tabletách obsahujících jednotlivé složky.

Perindopril

Po perorálním podání je absorpce perindoprilu rychlá a maximální koncentrace dosahuje během 1 h. Plazmatický poločas perindoprilu činí 1 hodinu. Perindopril je proléčivo. Dvacet sedm procent podané dávky perindoprilu se do krevního řečiště dostává ve formě aktivního metabolitu perindoprilátu. Kromě perindoprilátu perindopril vytváří dalších pět metabolitů, všechny jsou neúčinné. Maximální plazmatické koncentrace perindoprilátu je dosaženo za 3 - 4 hodiny po podání.

Konzumace potravy snižuje konverzi na perindoprilát a tím i biologickou dostupnost, proto je třeba perindopril arginin podávat perorálně ve formě jedné dávky, ráno před jídlem.

Mezi dávkou perindoprilu a jeho plazmatickou koncentrací byla prokázána lineární závislost. Distribuční objem volného perindoprilátu je zhruba 0,2 litrů/kg. Vazba perindoprilátu na bílkoviny krevní plazmy je 20 %, zejména na angiotensin-konvertující enzym, je ale závislá na jeho koncentraci. Perindoprilát je vylučován močí, terminální poločas volné frakce je zhruba 17 hodin, proto k dosažení rovnovážného stavu dochází během 4 dnů.

Eliminace perindoprilátu je snížená u starších osob a rovněž u pacientů se srdečním či renálním selháním. Běžné lékařské sledování proto bude zahrnovat i pravidelné monitorování kreatininu a draslíku.

Clearance perindoprilátu při dialýze činí 70 ml/min.

Kinetika perindoprilu je u pacientů s cirhózou modifikovaná: jaterní clearance prvotní mateřské molekuly se snižuje o polovinu. Množství vytvořeného perindoprilátu ale sníženo není, proto úprava dávkování tudíž není nutná.

Amlodipin

Po perorálním podání terapeutických dávek se amlodipin dobře absorbuje, maximální plazmatické koncentrace dosahuje za 6 až 12 h po podání. Absolutní biologická dostupnost amlodipinu se pohybuje mezi 64 a 80 %. Distribuční objem je zhruba 21 litrů/kg. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna jídlem. Studie in vitro ukázaly, že zhruba 97,5 % amlodipinu v oběhu je vázáno na plazmatické proteiny.

Terminální poločas eliminace amlodipinu je zhruba 35 až 50 h a je konzistentní s podáváním jednou denně. Amlodipin je intenzivně metabolizován v játrech na inaktivní metabolity. Zhruba 60 % podané dávky se vylučuje močí, 10 % ve formě nezměněného amlodipinu.

Použití u starších osob: doba dosažení maximální plazmatické koncetrace amlodipinu je u starších i mladších osob podobná. Clearance amlodipinu se u starších nemocných snižuje, proto u těchto osob dochází ke vzestupu AUC a eliminačního poločasu. Doporučený režim dávkování pro starší osoby je stejný, avšak zvyšování dávky by se mělo provádět s opatrností.

Použití u pacientů se zhoršenou jaterní funkcí: podobně jako je tomu u všech antagonistů vápníku, poločas amlodipinu se u pacientů se zhoršenou funkcí jater prodlužuje.

Zdroj: Lék Tonarssa tablety

Gabanox a alkohol

Lék Gabanox představuje pro organismus velkou zátěž, z tohoto důvodu se konzumace alkoholu nedoporučuje. Stejně tak je vyloučena konzumace alkoholu při epilepsii či zánětu.

Gabanox 300 mg příbalový leták.

Zdroj: Lék Gabanox

Co léčí lék Prenessa

Lék Prenessa se kromě léčby vysokého tlaku předepisuje také u onemocnění srdečního svalu (stavy po infarktech, různé kardiomyopatie včetně dilatační, angina pectoris a podobně), u selhávání srdce a u onemocnění ledvin (například poškození ledvin u cukrovky 1. typu nebo 2. typu, některé glomerulonefritidy a další příčiny selhávání ledvin). Používá se rovněž do kombinovaných preparátů s jinými účinnými látkami, například s diuretiky.

Zdroj: Lék Prenessa

Nový lék na ředění krve

Lék Pradaxa obsahuje účinnou látku dabigatran. Tato sloučenina je inhibitorem trombinu, který má nezastupitelnou roli ve srážlivosti krve. Tím se sníží riziko vzniku krevních sraženin. Lék Pradaxa byl nejprve využíván v ortopedii, kdy byl pacientům podáván po operačních zákrocích, především u totální endoprotézy, a to jako prevence vzniku hluboké žilní trombózy. Pro internisty je důležité, že je nyní Pradaxa indikována i jako lék ředící krev u pacientů s fibrilací síní a u pacientů s již vzniklou hlubokou žilní trombózou a plicní embolií.

Zdroj: Lék Pradaxa

Xarelto a alkohol

Při pravidelném užívání léku se v žádném případě nedoporučuje konzumace alkoholu.

Zdroj: Lék Xarelto

Autoři obsahu

Mgr. Marie Svobodová

Mgr. Světluše Vinšová


ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS

NABÍDKA OBCHODU

Pharmanex PRO-B™

Pharmanex PRO-B™

Cena: 1720 Kč