Téma: 

statiny

RABDOMYOLÝZA

Statiny

Svalové poškození, od myalgie po rabdomyolýzu, může provázet podávání statinů od počátku jejich užívání. Zcela jistě tak nejde o problém, který by se měl přehlížet. Na druhou stranu však musíme zmínit, že i při použití nejvyšších dávek statinů je frekvence výskytu závažných svalových poškození (rabdomyolýz) extrémně vzácná. Nejúčinnější statiny (atorvastatin a rosuvastatin) jsou s ohledem na studiemi dokumentovaný výskyt svalového poškození srovnatelné. Je však pravda, že v případě atorvastatinu je větší množstvím důkazů, které dokládají jeho bezpečnost i při použití vysokých dávek. Vzhledem k rozšiřujícímu se spektru pacientů léčených statiny je pravděpodobné, že se nežádoucí účinky této léčby budou vyskytovat relativně častěji. Vyskytnou-li se, musí být léčba přerušena a teprve po odeznění symptomů vyzkoušet jiný typ statinu. Než je pacient prohlášen za „statiny netolerujícího“, měly by být vyzkoušeny nejméně tři různé molekuly, které naštěstí pro takové nemocné jsou k dispozici. Ideální je v tomto případě spolupráce praktického lékaře se specialistou, který má možnost takové nemocné lépe a častěji monitorovat.

Zdroj: Rabdomyolýza
Zveřejněno dne: 28.6.2016

Diskuze: Re: Warfarin a účinky POMELA na vyšetření Quika

Grapefruit se NESMÍ jíst souběžně s léčbou Warfarinem. Warfarin je metabolizován cestou cytochromu P-450. Furanokumarinové sloučeniny v grapefruitu interferují s enzymy v kaskádě P-450. Konzumace grapefruitu způsobí, že Warfarin zůstane ve vašem těle déle. Když sníte grapefruit nebo vypijete jeho šťávu, tak si zpozdíte metabolismus Warfarinu až o 72 hodin a zvýšíte si hladinu PT/INR. Pokud užíváte Warfarin denně, tak druhý den již dochází k předávkování s vysokým rizikem vzniku krvácení.
Pomelo a džus z něho fungují stejně jako grepy a grepový džus.
Grep a pomelo nejsou jediné plody, které ovlivňují metabolismus léků podobných Warfarinu. Stejné účinky mají také tyto plody a šťáva z nich: morušovník černý, hroznové víno a granátové jablko.
Máte dvě základní možnosti. Jednou z nich je vyhnout se konzumaci pomela i grepů a pití z nich vyrobené šťávy. Druhou možností je užívat si tyto plody a změnit léčbu. Můžete se s lékařem poradit o přechodu na statin, který není ovlivněn grapefruitem. Nejpoužívanější statiny u nás jsou: lovastatin, simvastatin, fluvastatin, atorvastatin a pravastatin.

Zdraví Cempírek!

Zdroj: diskuze Mužu citron při užívání warfarinu
Odesláno dne: 15.6.2017 uživatelem Cempírek
Počet odpovědí: 5 Zobrazit odpovědi

TUKY V KRVI

Snížení vysokého cholesterolu

Prvním krokem je zdravý životní styl, při nadváze nebo obezitě je důležité snížení hmotnosti a stabilizace váhy. Lékař může nejprve navrhnout nefarmakologickou léčbu (dieta na snížení cholesterolu a dostatek pohybu), posléze farmakologickou léčbu. Nejvíce používanými léčivými přípravky na snížení cholesterolu jsou statiny, dále se využívají pryskyřice, ezetimib, fibráty a kyselina nikotinová. Pacient musí počítat s tím, že léčba je dlouhodobá, většinou trvá po celý život.

Zdroj: Tuky v krvi
Zveřejněno dne: 5.2.2015

TUKY V KRVI

Léky na cholesterol

Statiny (atorvastatin, fluvastatin, lovastatin a další) se vyznačují nízkým výskytem nežádoucích účinků a inhibují enzym, který je nutný pro syntézu cholesterolu.

Pryskyřice (cholestyramin, colestipol a jiné) jsou jedinými doporučovanými léky při léčbě vysoké hladiny cholesterolu u dětí. Nevstřebávají se v tenkém střevě a přerušují enterohepatální oběh (střevo-jaterní oběh) žlučových kyselin. Nevýhodou je pro děti nepříjemná chuť a často dochází k zácpám. U statinů, fibrátů a kyseliny nikotinové není zatím žádná dlouhodobější studie, která by prokázala, že jsou tyto látky vhodné pro léčbu hypercholesterolémie u dětí.

Ezetimib (léčivý přípravek Ezetrol) inhibuje vstřebávání cholesterolu v tenkém střevě. Používá se často v kombinaci se statiny, protože není vhodný pro monoterapii.

Fibráty (fenofibrát, bezafibrát a tak dále) jsou deriváty kyseliny fibrové. Prostřednictvím specifických receptorů ovlivňují metabolismus tuků. Jednou z mála nevýhod fibrátů je to, že ve srovnání s ostatními hypolipidemiky dostatečně nesnižují koncentraci LDL-cholesterolu, který se významně podílí na vzniku aterosklerotického plátu.

Kyselina nikotinová inhibuje lipolýzu (štěpení tuku) v tukové tkáni. V České republice se zatím nevyužívá (není registrována).

Zdroj: Tuky v krvi
Zveřejněno dne: 5.2.2015

CHOLESTEROL

Druhy léků na léčbu vysokého cholesterolu

Léky snižující cholesterol jsou:

 • Statiny – jejich užívání je indikováno zejména u izolované hypercholesterolémie (zvýšená hladina cholesterolu v krvi) včetně příbuzných forem, ale své uplatnění najdou statiny i v léčbě takzvaných smíšených dyslipidémií, kde kromě hladiny cholesterolu je porušena i rovnováha jiných krevních lipidů (například neutrálních tuků, takzvaných triacylglycerolů). V těchto indikacích jsou často kombinovány statiny s jinými skupinami hypolipidemik (například fibráty).
 • Niacin – ve vodě rozpustný vitamín, jehož deriváty hrají klíčovou roli v energetickém metabolismu buňky.
 • Fibráty – skupina hypolipidemik užívaných ke snížení koncentrace tuků při některých typech hyperlipoproteinemií. Fibráty snižují triglyceridy, ale příznivě působí i na metabolismus cholesterolu.

Zdroj: Cholesterol
Zveřejněno dne: 24.6.2013

TRIGLYCERIDY V KRVI

Léčba

Zvýšenou hladinu tuků v krvi způsobují dvě skupiny látek – cholesterol a triglyceridy. Největším rizikem vysoké hladiny triglyceridů je vznik akutního zánětu slinivky břišní, který může pacienta ohrozit na životě. V léčbě je na prvním místě dietní opatření a přísný zákaz alkoholu. Z léků se používají nejčastěji statiny, zvláště pokud má pacient zároveň hypercholesterolemii. Takzvané fibráty (deriváty kyseliny fibrové) jsou lékem volby na samostatně se vyskytující hypertriglyceridemii. Jejich výhodou je, že zároveň zvyšují hladinu „hodného cholesterolu“ HDL. Podobně působí i niacin (vitamín B3), který snižuje uvolňování triglyceridů z tukové tkáně.

Zdroj: Triglyceridy v krvi
Zveřejněno dne: 16.11.2015

ROSUCARD - PŘÍBALOVÝ LETÁK

CO JE ROSUCARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rosucard patří do skupiny léků, které se označují jako statiny. Rosucard vám byl předepsán, protože:

 • máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi, v důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice;
 • samotná dieta a pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu; v nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Rosucard.
 • máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve vašich cévách.

Zdroj: Rosucard - příbalový leták
Zveřejněno dne: 3.7.2017

BRADAVICE KOLEM OČÍ

Léčba

Na prvním místě je tedy třeba upravit životní styl: zanechat kouření, zhubnout, máte-li nadváhu, být fyzicky aktivní, omezit konzumaci alkoholu a racionálně se stravovat. Je třeba se vyhnout potravinám s vysokým obsahem cholesterolu, například vaječnému žloutku a živočišným tukům. Denní příjem cholesterolu by neměl převýšit 200 mg. Vhodná je konzumace rostlinných tuků a potravin bohatých na vlákninu a vitamíny. Pokud tato opatření nestačí, je nutné zahájit farmakologickou léčbu. Nejčastěji se používají takzvané statiny. To jsou léky, které snižují tvorbu cholesterolu v játrech. Druh statinu vybírá lékař konkrétnímu pacientovi „na míru“ podle jeho aktuálního zdravotního stavu, léků, které užívá, a podle efektu, kterého je třeba dosáhnout. Další možností jsou pryskyřice, které zvyšují vylučování cholesterolu stolicí, nebo inhibitory vstřebávání sterolů, které zabraňují vstřebávání cholesterolu ze střeva. Jejich užíváním společně v kombinaci se statinem lze dosáhnout ještě většího snížení LDL cholesterolu v krvi.

Triglycerid je stejně jako cholesterol látka tukové povahy. Vstřebává se z potravy ve střevě. Krví se roznáší po těle pomocí bílkovinných částic nazývaných chylomikra a VLDL (z anglického „very low density lipoprotein“ – lipoprotein velmi nízké hustoty). Triglyceridy se ukládají v podkožním tuku a slouží nám jako hlavní zásobárna energie. Zvýšená hladina triglyceridů v krvi bývá nejčastěji u obézních lidí, může však být také vrozená. Největším rizikem vysoké hladiny triglyceridů je vznik akutního zánětu slinivky břišní, který může pacienta ohrozit na životě. V léčbě je na prvním místě dietní opatření a přísný zákaz alkoholu. Z léků se používají nejčastěji statiny, zvláště pokud má pacient zároveň hypercholesterolémii. Takzvané fibráty (deriváty kyseliny fibrové) jsou lékem volby na samostatně se vyskytující hypertriglyceridémii. Jejich výhodou je, že zároveň zvyšují hladinu „hodného cholesterolu“ HDL. Podobně působí i niacin (vitamín B3), který snižuje uvolňování triglyceridů z tukové tkáně.

Zdroj: Bradavice kolem očí
Zveřejněno dne: 9.6.2016

ANTIBIOTIKA KLACID 500

Vedlejší účinky

Klacid by neměl být podáván osobám se známou přecitlivělostí k těmto přípravkům a k jiným makrolidovým antibiotikům nebo k některé z pomocných látek tohoto přípravku. Kontraindikováno je současné podávání klarithromycinu a jakéhokoliv z následujících léků: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin, ergotamin, dihydroergotamin, kolchicinem, tikagrelorem nebo ranolazinem. Klarithromycin nemá být podáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna na EKG) a komorová arytmie (nepravidelnost srdeční akce postihující funkci srdečních komor). Klarithromycin nemá být podáván pacientům se sníženou hladinou draslíku v krvi (hypokalémie). Klarithromycin nemá být podáván spolu se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi). Klarithromycin nemá být podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně poruchou funkce ledvin.

V průběhu léčby lze doporučit podávání probiotik (nejlépe alespoň se čtyřhodinovým odstupem od antibiotika). Jsou vhodnou prevencí zažívacích obtíží (průjmy, bolesti břicha), které se mohou při léčbě antibiotiky objevit. Hořkost v ústech je častým nežádoucím účinkem Klacidu, cca do týdne po dobrání by měly obtíže ustoupit. Pokud hořkost neustoupí, je dobré navštívit lékaře, aby vyloučil mykózu dutiny ústní.

Zdroj: Antibiotika Klacid 500
Zveřejněno dne: 6.3.2016

OSTROPESTŘEC A JEHO NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Interakce s léky

Ostropestřec by neměl být užíván s antipsychotiky, jako je Flufenazin, Promethazine, Haloperidol nebo Chlorpromazin, dále s antihistaminiky, jako je Fexofenadinu nebo Dilantin, což je lék používaný proti křečím v důsledku epilepsie nebo jiného onemocnění. Ostropestřec rovněž nepoužívejte, pokud užíváte antikoagulancia Warfarin, Heparin, Plavix, Coumadin a anxiolytika Ativan, Xanax, Valium a Statiny Mevacor a Altocor.

Ostropestřec by se neměl současně užívat s léky, které obsahují cytochrom P450 2C9 (CYP2C9). Měli byste být obezřetní i v případě, že užíváte léky na pleť, srdce, žaludek, střeva, protizánětlivé léky, léky účinné proti rakovině, antiretrovirotika, antivirotika, léky snižující cholesterol, léky na plodnost, potenci, irinotecan, losartan, penicilin, P-glykoprotein modulátory, rapamycin, a talinolol. To vše také může zvyšovat plazmatické koncentrace v séru.

Další léky s možnou interakcí jsou: amitriptylin (elavil), diazepam (Valium), zileutonu (Zyflo), celecoxib (Celebrex), diklofenak (Voltaren), fluvastatinem (Lescol), glipizidu (Glucotrol), ibuprofen (Advil, Motrin), irbesartan (Avapro), losartan (Cozaar), fenytoin (Dilantin), piroxicam (Feldene), tamoxifen (Nolvadex), tolbutamid (Tolinase), torsemide (Demadex), warfarin (Coumadin), paracetamol, atorvastatin (Lipitor), digoxinem, entakapon (Comtan), estrogen, irinotecan (Camptosar), lamotrigin (Lamictal), lorazepam (Ativan), lovastatin (Mevacor), meprobamát, morfin, oxazepam (Serax), a další.

Ostropestřec mariánský, ať už ve formě čaje, nebo pilulek, může také způsobovat nežádoucí účinky při současném použití s bylinami, které působí proti úzkosti, mají protizánětlivé či protinádorové účinky, působí jako antioxidanty či snižují cholesterol.

Vždy tedy informujte svého lékaře o všech doplňcích stravy, které užíváte.

Zdroj: Ostropestřec a jeho nežádoucí účinky
Zveřejněno dne: 17.3.2016

DIETA PŘI VYSOKÉM CHOLESTEROLU

Vysoký cholesterol u štíhlých lidí

Příčiny

Velmi často se stává, že se vysoký cholesterol zjistí i u lidí, kteří netrpí obezitou a naopak jsou velmi štíhlí. Často se také jedná o velmi mladé jedince, u nichž může být vysoký cholesterol způsobený genetikou, protože jedna forma tohoto onemocnění je dědičná. Pokud by tyto špatné geny předali potomkovi oba rodiče, tak ten je obvykle tímto onemocněním zasažen již od dětství a je u něj vyšší pravděpodobnost infarktu již v mládí. Lidé, kterým oba rodiče předali tyto „nemocné“ geny, mají i vnější příznaky, obvykle se u nich objevují různé bouličky například na kloubech.

Jedná se o familiární hypercholesterolemii (zkratka FH), což je tedy vrozená porucha metabolismu, která způsobuje výrazně zvýšení hodnot cholesterolu v krvi. Tato nemoc se může projevit již ve 12. roku života člověka. V České republice touto chorobu trpí zhruba 20 000 lidí. U lidí stižených familiární hypercholesterolemií nestačí změna životosprávy (ani nemusí být nutná), obvykle je třeba nasadit léky, které v dnešní době může předepsat i praktický lékař. Včasná diagnóza FH je u tohoto onemocnění tím nejdůležitějším. Pokud tedy člověk trpí FH, měl by pak nechat otestovat i své dítě (před nástupem do školy), protože brzká úprava jídelníčku může mít vliv na vývoj jeho cholesterolu v pozdějším věku.

Vysoký cholesterol mohou mít i štíhlí lidé, kteří netrpí touto genetickou poruchou. Může to být způsobené jejich nevhodným stravováním, které se sice neprojevuje na stavbě jejich těla, ale jejich cévy jejich stravováním trpí.

Léčba

Aby se vysoký cholesterol mohl léčit, je třeba poznat, že s ním má člověk problémy. Obvykle se to zjišťuje z vyšetření krve. Toto vyšetření bývá preventivní. Obvyklé je hlavně u lidí starších 40 let, v případě ale, že je podezření na vysoký cholesterol, tak se provádí i dříve. Podezření může být třeba u velmi obézních lidí, u lidí trpících cukrovkou, sníženou funkcí štítné žlázy, různými onemocněními jater a ledvin. Praktický lékař obvykle nechává vyšetřit hladinu cholesterolu u člověka v rámci preventivních prohlídek. Dlouhotrvající zvýšený cholesterol se ale může částečně projevit i různými příznaky, jako jsou bolesti nohou a bolest na hrudi. Navíc pokud se v těle usazuje větší množství tuků (a tím i cholesterolu v cévách), tak se to projeví i na očích, kdy se můžou vytvořit šedivé prstence na rohovce, také se změní sítnice (nažloutlé bulky a bílé zabarvení cév sítnice), a zakalení a snížení průhlednosti rohovky. Na kůži se mohou objevit různé žlutavé hrbolky (hlavně na rukou a nohách).

Léčba vysokého cholesterolu se obvykle nejprve zaměřuje na odstranění všech faktorů, které mohou hladinu cholesterolu zvyšovat. Změna, která pacienta čeká, musí být ale dlouhodobá, protože krátkodobá úprava životosprávy nepomůže. Hodnoty cholesterolu klesají velmi pomalu. To znamená, že pacientovi je doporučeno přestat pít alkohol a kouřit, je mu doporoučená zdravá výživa (se sníženým příjmem cholesterolu) a vyšší pohybová aktivita, hlídání váhy a hodnot krevního tlaku. Pokud by změna životosprávy nepomohla, přidávají se léky statiny (lovastatin, pravastatin, simvastatin, fluvastatin, atd.), ezetimib, kyselina nikotinová, fibráty a pryskyřice (léky cholestyramin a colestipol).

Statiny blokují syntézu cholesterolu přímo v játrech. Tyto léky jsou na snížení cholesterolu předepisovány asi nejčastěji. Jejich účinek je sice zaručený, ale při dlouhodobém užívání začne obvykle lidské tělo hledat kompenzaci na sníženou tvorbu cholesterolu v játrech. V takovém případě pak lékař předepíše další lék. Samozřejmě jako každý lék, tak i statiny mohou mít nežádoucí účinky, nejčastějším účinkem je bolest svalů. Jejich úspěšnost je ale celkem vysoká, zhruba ve 40 % sníží výskyt všech nožných infarktů, cévních a mozkových příhod.

Dalším lékem, který se k léčbě vysokého cholesterolu využívá je ezetimib, který bývá užíván obvykle spolu se statiny, protože reaguje na vstřebávání cholesterolu ze zažívacího ústrojí. Obvykle se nepoužívá samostatně.

Další látkou využívanou k léčbě vysokého cholesterolu je pryskyřice, která způsobuje, že se zvyšuje syntéza žlučových kyselin v játrech, a tím zvyšují LDL přenašeče, které vázáním cholesterolu snižují jeho hladinu v krvi.

Ve velmi výjimečných případech se používá i kyselina nikotinová, která má ale velké množství nežádoucích účinků. Tato kyselina dokáže snížit syntézu triglyceridů a tím i sekreci LDL proteinů.

Poslední skupinou látek, která se k léčbě tohoto onemocnění využívá, jsou fibráty, které fungují podobně jako kyselina nikotinová s tím, že ale naopak ještě zvyšují hladinu HDL cholesterolu.

Zdroj: Dieta při vysokém cholesterolu
Zveřejněno dne: 16.8.2017

ROSUCARD - PŘÍBALOVÝ LETÁK

UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

Před užitím přípravku Rosucard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte problémy s ledvinami,
 • jestliže máte problémy s játry;
 • jestliže jste měli opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů nebo je měl někdo ve vaší rodině, nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu; okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku;
 • jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu;
 • jestliže máte poruchu štítné žlázy;
 • jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním;
 • jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty; čtěte prosím tuto příbalovou informaci pečlivě, i když jste již užívali jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu;
 • jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, například lopinavir/ritonavir, čtěte prosím „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“;
 • jestliže pacient je dítě mladší než 10 let– Rosucard by neměly užívat děti mladší než 10 let;
 • jestliže pacient má méně než 18 let – přípravek Rosucard 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let;
 • jestliže je vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku Rosucard);
 • jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové), lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Rosucard.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na vás nebo pokud máte pochybnosti, neužívejte Rosucard 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku Rosucard.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu lékař provádí kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Rosucard. Pokud máte diabetes (cukrovku) nebo zvýšené riziko vzniku diabetu, lékař vás bude během užívání tohoto léku pečlivě sledovat. Pokud máte vysokou hladinu cukrů a tuků v krvi, jste obézní a mate vysoký krevní tlak, máte pravděpodobně riziko vzniku diabetu.

Zdroj: Rosucard - příbalový leták
Zveřejněno dne: 3.7.2017